what’s up with us

Press Announcements

September 5, 2018

Esport som værdiskaber

De seneste uger har budt på en ny form for medieopmærksomhed på esporten og esportens meget forskellige aktører.

Med 30-40% årlig vækst tæt på 400 millioner seere og fans - og en milliardomsætning i dollars - udgør esporten én af de mest interessante vækstmarkeder på globalt plan. Et marked, der tiltrækker de største selskaber i underholdningsbranchen, og hvor der investeres milliarder for bare at være med. Danmark har allerede gjort sin position gældende med millioninvesteringer fra virksomheder som Nordisk Film, F.C. København i North og RFRSH Entertainment, der står bag Astralis og BLAST Pro Series.

Via dygtige og talentfulde aktører inden for selve spillet og store private investeringer inden for spiludvikling, digital live-underholdning, TV- og onlineprodukter, har Danmark et unikt udgangspunkt for at tage den globale førertrøje i branchen. Kan vi det, vil det potentielt tilføre det danske samfund tusindvis af arbejdspladser, et markant bidrag til eksporten og en styrkelse af Danmarks position inden for digital innovation.

Vi bifalder, at esports-eliten støttes. På den baggrund vil vi gerne understrege nogle for os vigtige punkter og forudsætninger for, at initiativet skal resultere i en samlet vækst i dansk esport:

1. Eventuelle midler afsat til BLAST Pro Series vil blive dedikeret til afviklingen af turneringen i København. Midlerne kan altså ikke benyttes til konkurrenceforvridende formål som drift eller administration af hold eller andet uden for formålet.

2. Der skal være helt lige mulighed for alle elite-organisationer at opnå støtte til elite-projekter.

3. RFRSH Entertainment har ingen interesse i eller ressourcer til, at administrere offentlige midler dedikeret til elite-esport i Danmark ud over RFRSH’s egne aktiviteter. Dette må foregå via en uafhængig instans.

Selvom det forvaltningsretligt ikke kan formuleres som en “investering”, er der her tale om midler, der vil komme samfundet mangefold igen. Dette blev på tydeligste vis demonstreret i forbindelse med BLAST Pro Series i 2017 i Royal Arena:

En bred vifte af offentlige interessenter involverede sig aktivt på forskellig vis, og ét af initiativerne gav omgående afkast: Tiltrækning af internationale IT-talenter til Danmark, som ad traditionelle kanaler ville have kostet  millioner at få kontakt med og ansætte, og som hver især bidrager positivt til den danske samfundsøkonomi.

Eksemplet er nævnt som én af mange muligheder i esportsindustriens unikke kommunikationskanaler, og indsatsen kom altså mangefold igen. Dette er dog langt fra den største værdi, dansk elite-esport kan tilføre det danske samfund. Det handler om direkte indtægter, arbejdspladser og et samfundsmæssigt løft til fordel for alle.

Nordisk Film og F.C. København er ved at udvikle en esportsorganisation med lokalt afsæt og international udsyn, og flere af virksomhedernes ansatte arbejder dagligt med at udvide forretningen med ambitiøse esports-projekter, der kan realiseres endnu hurtigere med potentiel støtte.

Flere andre dygtige organisationer, arrangører og interessenter vil ligeledes kunne udvikle den danske esportsscene med potentiel støtte.

Den offentlige opbakning og engagementet er væsentligt, hvis vi som samfund og ikke bare enkelt-selskaber, skal udnytte potentialet til fulde. Danmark får heller ikke arrangementer som Formel 1 og Tour de France-start uden at bidrage på den ene eller anden måde. Til gengæld er det også målbart, hvad den slags bringer af positiv samfundsværdi.

Vi ser den offentlige støtte til elite-organisationerne som en kerneinvestering, og en nødvendighed for at Danmark kan trække i førertrøjen på esport-området. Sker det ikke, risikerer vi at blive overhalet af de mange, der ville elske at indtage vores position, og dermed misse en helt unik mulighed.

Vi håber, at alle aktører i dansk esport vil arbejde sammen og give deres bud på visioner for dansk esport, ligesom RFRFSH Entertainment har gjort med BLAST Pro Series og Nordisk Film og F.C. København har gjort med North.

Lad os alle gøre det, vi er bedst til, og på denne måde hver især bidrage til det løft, esport og hele industrien kan give det danske samfund.


Nikolaj Nyholm

CEO, RFRSH Entertainment

Christian Sørensen
CEO, North    


Kontakt:
RFRSH Entertainment: Steen Laursen, steen@rfrsh.net, +45 6143 8922 North:  
Christian Slot, chsl@teamnorth.gg, +45 9390 7617

Also read...
No items found.